Om mig

 Eva - augusti 2013

Min bakgrund är att jag är beteendevetare (psykolog, grupp B) i botten. Jag har också läst personaladministration med arbetsrätt, och engelska. Jag har bl a arbetat som studieorganisatör, personalsekreterare, personalchef och marknadschef. Min enskilda firma startade jag 1988.

Utöver min grundläggande beteendevetarutbildning har jag gått många kompletterande kurser. Jag är utbildad meditationslärare, certifierad andningsinstruktör, lärare i olika avslappningstekniker samt flera tekniker för mental och emotionell balans. Jag är också Coach i Zen Coaching-nätverket.

I egen regi har jag bl arbetat med rehabilitering av långtidssjukskrivna. Jag har ägt och drivit en kursgård i sex år, varit lärare inom en organisation som erbjuder stöd för människor att hitta sin inre stabilitet.  Under många år har jag också arbetat med att stärka ledare och medarbetare på olika företag genom handledning, grupper och föreläsningar.

Mest av allt har jag lärt mig av de erfarenheter livet har erbjudit. De största utmaningarna har inneburit de viktigaste lärdomarna. Successivt har det blivit allt lättare att låta det här ögonblicket vara som det är och finna kraft och livsinspiration just här. Mitt naturliga  ledarskap har blivit alltmer självklart och uppenbart. Det är jag oerhört tacksam för.

Jag brinner för att hjälpa människor att bli det bästa de kan vara inom livets alla olika områden. Jag träffar klienter individuellt och i grupper, även via Skype.

Välkommen att kontakta mig!

About me

My background is that I am a behavioral scientist (psychologist, group B). I have also studied other areas in Human Resources and English at university. I have worked as a manager in Human Resources and Marketing.  I started my own business in 1988.

I have also taken many complementary courses. I am a trained meditation teacher, certified breathing instructor, teacher in various relaxation tecniques and several methods for mental and emotional balance. I am also Coach in the Zen Coaching Network.

In my own company I have worked with the rehabilitation of people on longterm sickleave. I have owned and run a retreat center, been a teacher in an organisation that offers support for people to find their inner stability. I have also worked for many years with strengthening leaders and employees in various corporations through individual support meetings, groups and lectures.

Most of all I have learned from the experiences life have offered. The biggest challenges have meant the most important lessons. Gradually, it has become increasingly easy to let this moment be as it is and find the strength and inspiration right here. My natural leadership has become more and more obvious and evident.  I’m extremely grateful for this.

I am passionate about helping people become the best they can be in all different areas of life. I meet people individually and in groups, both via Skype and through meetings IRL.

Welcome to contact me!