Föredrag/Workshop

bild (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föredrag

Jag kommer gärna och pratar om naturligt ledarskap i vardagen. Innehållet skräddarsys efter gruppens behov och önskningar. Avsikten med föredraget är inte bara att inspirera och engagera utan att också ge redskap för bestående förändring. Det kan handlar om större eller mindre grupper. Fokus är att förmedla kunskap, redskap och framför allt en direkt upplevelse av vad naturligt ledarskap i vardagen innebär.

Förslag på föredrag kan vara:

  • Det naturliga ledarskapet
  • Att må bra mitt i livet som det är
  • Naturlig, medveten andning – en nyckel till hälsa och välbefinnande
  • Kan livet vara enkelt?

Välkommen att höra av er för ett samtal om hur jag på bästa sätt skulle kunna vara till nytta!

 

Lectures/workshops

I would love to come and talk about Natural Leadership in everyday life. The content of the lecture/workshop is tailored to the needs and wishes of  the group. The purpose is not only to inspire and engage but also to give tools for permanent change. The groups be any size. The focus is to give knowledge, insights, tools and most of all a direct experience of what natural leadership in everday life means!

They can be in Swedish or English.

Here are some suggestions of titles:

  • Being okay in every day life as it is
  • Natural Leadership
  • Could life be this simple?
  • Natural, conscious breathing – the key to health and well-being

Welcome to contact me for a conversation about how I can be of best use for you.