Att leva livet som det är i stället för som det borde vara!

Bougainvilla på balkongen, 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi vill alla leva ett rikt, tillfredsställande och kraftfullt liv. Vi vill vara det bästa vi kan vara. De flesta av oss har tränats genom livet att leta efter detta i inre eller yttre omständigheter. Inga av dessa upplevelser är permanenta så vi blir ständigt besvikna. Vi fokuserar på vad tankarna säger om verkligheten. Det ger oss upplevelser av att något är fel – vi själva, andra eller livet. Våra inlärda trossystem och antaganden ger oss en skev bild av oss själva och livet. Vi fokuserar ofta på hur vi, andra och livet borde/borde inte vara i stället för att uppleva det som är som det är.

När vi, för ett ögonblick, låter allt vara som det är märker vi att vi är okej. När vi inte följer med i tankarna, historierna om det som varit, är eller kommer att vara bejakar vi det i oss som alltid är lugnt, öppet och kreativt. Det är här vi mår som bäst, finner lösningar naturligt och enkelt, vet hur vi agerar i stället för reagerar, bejakar vår inneboende skapandeförmåga och uttrycksfullhet.

Under de här träffarna vill jag inspirera till vars och ens egen direkta upplevelse av vad det innebär att leva livet som det är i stället för som vi tycker att det borde vara. Jag vill stötta alla att upptäcka sanningen bakom den skeva bilden av oss själva och andra. Genom att undersöka verkligheten som den är upptäcker vi att den alltid är vänligare än vår historia om den. Du är alldeles unik och fantastisk precis som du är.

Varje gång vi tillåter oss att uppleva oss själva och livet som det är förstärker vi vår förmåga att låta livet leka oss på livets alldeles egna kärleksfulla sätt. Vi får kontinuerligt bekräftelse på kraften och glädjen i att låta livet vara som det är och i det uppmuntra vår instinktiva handlingskraft och kreativitet.

Kvällen/dagen innehåller inslag av egna vägledda utforskningar samt möjlighet till frågor.

Varmt välkommen!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *